Categorie: Algemeen nieuws Arbeidsrecht

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.

Twijfel aan duurzaamheid van herstel van werknemer

Een werkneemster die de overeengekomen werkzaamheden na uitval wegens ziekte weer gedurende een periode van langer dan vier weken had verricht, was niet langer arbeidsongeschikt, ondanks dat de... lees verder

Arbeidsongeschikte werknemer heeft na het einde van de wachttijd recht op doorbetaling van loon

Een werkgever die niet was ingegaan op het aanbod van een werkneemster om na het einde van de wachttijd passende arbeid te verrichten, moest aan de werkneemster het loon betalen voor de passende... lees verder

Moet de werkgever overwerk vergoeden bij uitbetaling van een vakantiedag?

Bij de uitbetaling van vakantiedagen moet rekening worden gehouden met overwerkvergoeding als het overwerk structureel is. Een chauffeur van een koel/vrieswagen wordt door zijn werkgever ingezet... lees verder

Hoge billijke vergoeding wegens bewuste opzegging van de arbeidsovereenkomst in strijd met de wet

Een werkgever die de arbeidsovereenkomst met een in België wonende werknemer bewust in strijd met de wet had opgezegd om de werknemer te dwingen voor de Nederlandse rechter te procederen over het... lees verder

Is arbeidsovereenkomst geëindigd door opzegging door de werkgever?

Een werkgever die de arbeidsovereenkomst opzegt is, ook als hij dat in strijd met de wet doet, niet verplicht om te controleren of de werknemer begrepen heeft dat de arbeidsovereenkomst is opgezegd.... lees verder