Disclaimer

Administratie- en Belastingadviesbureau Peter Guyt B.V. (Kamer van Koophandel: 28018633) verleent u hierbij toegang tot www.peterguytadvies.nl ("de Website”) en nodigt u uit om de door ons aangeboden informatie en diensten af te nemen. Administratie- en Belastingadviesbureau Peter Guyt B.V. kan op deze website op elk moment de inhoud aanpassen of onderdelen verwijderen. Aan u als bezoeker zullen wij daar niet steeds een specifieke mededeling over doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Administratie- en Belastingadviesbureau Peter Guyt B.V. werkt hard om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Mocht u stuiten op een onjuistheid dan horen wij dat graag via info@peterguytadvies.nl. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden zal Administratie- en Belastingadviesbureau Peter Guyt B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op de website liggen bij Administratie- en Belastingadviesbureau Peter Guyt B.V.. Een werk van Administratie- en Belastingadviesbureau Peter Guyt B.V. gebruiken kan, maar dan alleen onder de volgende voorwaarde: Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van Administratie- en Belastingadviesbureau Peter Guyt B.V.. Dit geldt niet voor regelingen van dwingend recht zoals het citaatrecht. Dit is uw recht om onze materialen op een passende wijze, o.a. met bronvermelding, te citeren.

Deze proclaimer kan wijzigen, Administratie- en Belastingadviesbureau Peter Guyt B.V. zal hierover wanneer mogelijk een mededeling doen op de website. Administratie- en Belastingadviesbureau Peter Guyt B.V. staat altijd open voor al uw vragen. Hebt u een algemene vraag of een vraag over deze proclaimer, neem dan contact op via: info@peterguytadvies.nl.

Versie: 1.0, 20/05/2018