Categorie: Algemeen nieuws Arbeidsrecht

Nieuws

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register
01-12-22

Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3
01-12-22

Aankondiging aanpassing regeling STAP-budget
01-12-22

Kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan
01-12-22

Toerekening helft winstuitdeling aan partner
24-11-22

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond
24-11-22

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023
24-11-22

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden
17-11-22

Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer
17-11-22

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023
17-11-22

Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023
17-11-22

Schenken van aandelen
11-11-22

Salaris dga
11-11-22

Doe tijdig suppletieaangifte
11-11-22

Afdracht over privégebruik
11-11-22

Herziening aftrek voorbelasting
11-11-22

Beperk belastingheffing in box 3
11-11-22

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens
11-11-22

Premies lijfrenteverzekeringen
11-11-22

Vermogen overhevelen naar kinderen en kleinkinderen
11-11-22