Categorie: Algemeen nieuws Arbeidsrecht

Nieuws

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022
14-10-21

Uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap
14-10-21

Tijdelijke versoepeling bijstandverlening zelfstandigen
14-10-21

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing
14-10-21

Wijziging Besluit fiscale noodmaatregelen coronacrisis
07-10-21

Subsidiebedragen nieuwe elektrische auto's worden lager
07-10-21

Afspraken thuiswerken grensarbeiders verlengd
07-10-21

Gelijkere behandeling vreemd en eigen vermogen
07-10-21

Maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2022
07-10-21

Vaststellingsaanvraag NOW-1
07-10-21

Kwijtscheldingswinstvrijstelling
30-09-21

Steunmaatregel nachtsluiting horeca
30-09-21

Contouren maatregel evenementen vierde kwartaal 2021
30-09-21

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting
23-09-21

Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden
23-09-21

Bijtelling emissievrije auto
23-09-21

Verlengen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups
23-09-21

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
23-09-21

Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten
23-09-21

Systematiek S&O-afdrachtvermindering
23-09-21