Onze diensten

De administratieve en fiscale verplichtingen van een ondernemer zijn - mede vanwege uitgebreide regelgeving - een moeilijke en tijdrovende bezigheid. Daarbij heeft iedere ondernemer regelmatig behoefte aan een verantwoord en deskundig advies. Daarom kiezen veel ondernemers ervoor deze werkzaamheden uit te besteden aan een administratiekantoor, die deze deskundigheid in huis heeft.

Een adequate administratie en een tijdige en heldere rapportage van de resultaten van uw bedrijf zijn van essentieel belang voor een goede en verantwoorde bedrijfsvoering. Daarnaast dient uw administratie te voldoen aan wettelijke vereisten en vormt zij de basis van uw fiscale verplichtingen. Als u van plan bent - of bezig bent - een onderneming te beginnen willen wij daar graag bij begeleiden (Onderneming starten).

Ons kantoor biedt een volledig pakket aan diensten aan ten behoeve van uw onderneming:

Financiële administratie

Inboeken van de administratie, controleren van de
boekhouding & aangifte omzetbelasting.
Meer informatie

Rapportage

Jaarrekening, tussentijdse rapportage & consolidaties.
Meer informatie

Salarisadministratie

Periodieke loonberekeningen, netto-brutoberekeningen,
kostprijsberekeningen & aangiften loonheffingen en pensioenen.
Meer informatie
-  AWR art. 52  -

Administratie & Inrichting

Advisering

Start van een onderneming, financiering van de
onderneming & fiscale vraagstukken.
Meer informatie

Fiscale aangiften

Inkomstenbelasting & vennootschapsbelasting.
Meer informatie

Lid van / Partners.