Onze diensten

Rapportage

Eenmaal per jaar wordt rapport uitgebracht inzake uw jaarrekening, bevattende bespreking van de resultaten, financiële en fiscale positie en uitgebreid kapitaaloverzicht, alsmede Balans, Winst- en Verliesrekening met bijbehorende toelichtingen, waaronder een gedetailleerde activastaat.

Eenmaal per kwartaal wordt verslag uitgebracht over de tussentijdse resultaten van uw onderneming. De gegevens worden in uw online dossier geplaatst.

terug